Tekstvak: DIE BRON WAREN DE INDIË-VETERANEN VAN DE DIENSTPLICHTIGE MILITAIREN VAN DE LUCHTSTRIJDKRACHTEN (LSK). 

Dat was de z.g.  “WATERMANGROEP” en betreft dienstplichtigen van de Luchtstrijdkrachten van de lichting 1948. Hun militaire opleiding vond plaats in Breda/Nijmegen en begon op 6 en 7 januari 1948. Dit hoofdstuk bestaat uit 4 subhoofdstukken, te beginnen met de opkomst en opleiding in Breda/Nijmegen, vervolgens met de uitreis met de “WATERMAN” op 16 april 1948, daarna tropendienst en tenslotte de thuisreis met de “HELLENIC PRINCE” op 23 mei 1950. Hiervan zijn op deze pagina de nodige navigaties aangegeven. Dat was eveneens de z.g.  “KOTA INTENGROEP” en betreft dienstplichtigen van de Luchtstrijdkrachten van de lichting 1949. Het ontbreekt mij echter aan de nodige informatie, zodat er alleen een complete beschrijving is van de uitreis naar Tandjong Priok. Van de opleiding in Nederland, het verblijf in de tropen en de thuisreis zijn slechts summiere gegevens bekend. 
Tekstvak: Maar wat bezielde Herman Straver, die na 54 jaar een veteranenvereniging ging oprichten? Was het een hunkering naar het verleden? Hij benaderde handmatig een groot aantal sobats waarvan hij dus de namen en adressen had. Enthousiast waren de reacties, die hij tijdens de voorbereidingen kreeg van vele makkers. Duidelijk bleek uit die reacties dat bij veel oudgedienden de behoefte leefde om elkaar weer eens te ontmoeten. Dat gaf Herman de stimulans om er iets moois van te maken. En iets moois werd het. 

Op zijn verzoek om assistentie zei ik volmondig : “JA”. Na verloop van tijd werd het ledenbestand alsmaar groter. Binnen niet al te lange tijd hadden 100 veteranen zich gemeld om een reünieverband op te richten. Op een gegeven moment, dat was in 2005, werd de eerste reunie gehouden. Inmiddels zijn er al 15 achter de rug. Gezegd mag worden dat het organiseren van een reune een jaarlijks evenement is geworden. Helaas neemt het ledental drastisch af, omdat inmiddels in 2019 gesproken kan worden over sobats die rond de 90 jaar en ouder zijn. 

De waardering van ons allen gaat zeker uit naar de oprichter van deze vereniging, Herman Straver. Hij, immers, heeft ervoor gezorgd, dat de veteranen na afloop van een reunie de opmerking maken om er volgende keer weer bij te kunnen zijn. In de indeling van de site is te zien welke items aan bod komen. Dat is duidelijk vermeld. Door een gewenst item aan te klikken komt er veel informatie uit een roemrucht verleden boven drijven. Deze historische informatie moet behouden blijven, daarom deze website.

Door de oprichting van het reünieverband LSK en van het reünieverband LVT werden deze twee verbanden een onderdeel van alle andere bij de Militaire Luchtvaart aangesloten verbanden. 

Hierdoor kregen de beide eerdergenoemde verbanden uitnodigingen om veteranendagen van de Koninklijke Luchtmacht bij te wonen., waarvan veel gebruik werd gemaakt en trouwens nog steeds is dat zo. Van de oud LSK veteranen en LVT veteranen zijn nog teeds ieder jaar sobats aanwezig. Opgemerkt zij, dat de Koninklijke Luchtmacht beide groepen een warm hart toe draagt. Dat is met name
webs counters
<>

Aantal bezoekers

LSK

HERINNERINGEN DELEN

LVT
OPRICHTINGRechthoek: schuine rand: ALLE REÜNIES LSK
WATERMANGROEP
&
KOTA INTENGROEP
Rechthoek: schuine rand: ALLE REÜNIES
LVT

Omdat een aantal leden van ons reünieverband LSK ieder jaar een veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht bezoeken en daarvan foto’s voorhanden zijn is uiteraard op deze website ruimte beschikbaar gesteld.

 

 

 

Johannes (Jo) Roos

Pruylenborg 230

3332 PG Zwijndrecht

 

Telefoonnummer : 0786121497

GSM nummer : 0636014276

 

Emailadres : roos7034@planet.nl

Rechthoek: schuine rand: ALLE VETERANENDAGEN

 

16

APRIL

1948

3 AUGUSTUS 1949

27 DECEMBER 1949

Tekstvak: Het eilandenrijk Indonesië heeft zich na 350 jaar tenslotte vrijgevochten. In deze

TIJDLIJN

wordt de geschiedenis van deze “Gordel van Smaragd” globaal weergegeven te beginnen met het jaar 1602, de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie tot na de soevereiniteitsoverdracht

1945/1946

1946

1946

1947

1947

1947

1949

Rechthoek: schuine rand: 
Op deze pagina staan drie kolommen. Nadere toelichting volgt hieronder per kolom.

1945

1948

 

 

Wat was de bron van de totstandkoming van deze site ?HERMAN STRAVER VAN DE "KOTA INTENGROEP" WAS DE OPRICHTER 
VAN HET VETERANENVERBAND LSK Rechthoek: schuine rand: Deze kolom is geheel gewijd aan de LuchtStrijdKrachten (LSK). 
Scroll van boven naar beneden en zie welke items er opstaan. Ieder item kan worden aangeklikt.
Rechthoek: schuine rand: Deze kolom is gewijd aan de LuchtVaartTroepen (LVT).
Daaronder staat een hoofdstuk met de naam “DITJES & DATJES”.
Ook in deze kolom Rechthoek: schuine rand: Deze kolom begint met de veteranendagen van de Koninklijke Luchtmacht en eindigt met een tijdlijn van 1602 tot 1950 m.b.t. De Indische historie.
Ook in deze kolom kunnen alle items

Even een opmerking met betrekking tot de videobeelden. Als je een videobeeld aanklikt krijg je het juiste beeld te zien dat je wil zien. Dat gaat prima tot het einde; vervolgens kan je via youtube andere irrelevante video’s aanklikken en dat is niet de bedoeling. Dat is helaas technisch niet te verhelpen. Geniet van de mooie, interessante en heerlijke Indische muziek beelden.

 

 

anders mogelijk. ALLE VIDEOBEELDEN HEBBEN NIET HET JUISTE EINDE DUS!!

Rechthoek: schuine rand:

REÜNIE 2020

Tekstvak: N.B.

Als je een film wil bekijken druk dan op het ikoontje van de betreffende film rechts onderaan om deze film over het hele beeldscherm te zien.