Tekstvak: Wat bezielde Herman Straver, die na 54 jaar een veteranenvereniging ging oprichten? Was het een hunkering naar het verleden? Hij benaderde handmatig een aantal sobats waarvan hij de namen en adressen had. Enthousiast waren de reacties, die hij tijdens de voorbereidingen kreeg van vele makkers.  Duidelijk bleek uit die reacties dat bij veel oudgedienden de behoefte leefde om elkaar weer eens te ontmoeten. 

Dat gaf Herman de stimulans om er iets moois van te maken. En iets moois werd het. Na verloop van tijd werd het ledenbestand alsmaar groter. Op een gegeven moment, dat was in 2005, werd de eerste reunie gehouden. Inmiddels is het eerste decennium achter de rug. Gezegd mag worden dat het organiseren van een reune een jaarlijks evenement is geworden. Helaas neemt het ledental af, omdat inmiddels in 2014 gesproken kan worden over sobats die 85 jaar en ouder zijn. 

De waardering van ons allen gaat zeker uit naar de oprichter van deze vereniging, Herman Straver. Hij, immers, heeft ervoor gezorgd, dat de veteranen na afloop van een reunie de opmerking maken om er volgende keer weer bij te kunnen zijn. 
Tekstvak: Introductie

V E T E R A N E N

Tekstvak: Johannes (Jo) Roos
Pruylenborg 230
3332 PG Zwijndrecht

Telefoonnummer : 0786121497
GSM nummer : 0636014276

Emailadres : roos7034@planet.nl
webs counters
<>
Tekstvak: Tekstvak: Zie het   aantal bezoekers hiernaast
Tekstvak:

Door hier te klikken kan je via email desgewenst commentaar geven op datgene dat je hebt gelezen en gezien. Emailadres : roos7034@planet.nl