REÜNIE LSK OP 30 MEI 2017, PAGINA 1Tekstvak: 26 APRIL 2017 WERD 30 MEI 2017

Na een veelbewogen. onvergetelijke dag op 26 april j.l. vond vandaag de 13de reunie plaats, zoals gebruikelijk in de KUMPULAN BRONBEEK in Arnhem. Helaas konden vandaag om diverse redenen niet aanwezig zijn : Henk en Corry Kauffman, Wim Boonstra, Aad Bekkers en Ton Tieland. Wel aanwezig waren Ad Potters en Miranda van Santen en Erwin en Jaqueline Hardenberg.

 

Op deze reunie waren aanwezig : Riet van Balen en het echtpaar Dijksterhuis, die op 26 april niet konden komen. Gelukkig gaven ook Piet en Jansje Paulusma acte de présence; in 2016 waren zij niet aanwezig door de valpartij van Jansje op het parkeerterrein van de KUMPULAN.

 

Cor van Houten, die in het Havenziekenhuis in Rotterdam lag,  werd door de Stichting Ambulance Wens met een ambulance opgehaald en in de loop van de middag weer teruggebracht naar het Havenziekenhuis. Cor was vergezeld door zijn dochter, door zijn buurman Hisco Baas en een Ambulance-zuster.

 

 

Ondanks de grote handicap die Ad van Oostrum trof in de afgelopen tijd, namelijk het amputeren van zijn twee onderbenen,  was hij toch aanwezig, omdat hij deze dag niet wilde missen. Maar datzelfde gold ook voor Cor van Houten, want die lag in het ziekenhuis vanwege zijn benauwdheid. En ik mag niet vergeten Arie Dijksterhuis te noemen, die na een valpartij in zijn huiskamer toch aanwezig was. Wij allen hier aanwezig betuigden ons respect en onze waardering daarvoor.

 

 

Nu volgen een aantal foto's die zijn gemaakt tijdens de ontvangst

Vervolgens hield Ad Potters een Praatje Pot.

 

Wat betekent die term? Dat betekent : op een gemoedelijke wijze gegevens verstrekken  aan andere mensen, zoals hier het geval was. 

Magda kreeg van Ad  Potters een prachtig boeket bloemen aangeboden