Naam bedrijf

Tekstvak:  BEKENDE INDISCHE LIEDJES UIT DE JAREN 1947-1950

DIENSTPLICHTIGEN L.S.K. 1948/1949