OPHEFFING KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER

De soevereiniteitsoverdracht aan de Republiek Indonesia, 27† december 1949, betekende ook de opheffing van de koloniale troepen.

Op 26 juli 1950,† na 120 jaar bestaan te hebben, kwam officieel een eind aan het Koninklijk Nederlands Indisch Leger.

Hiernaast zie je filmbeelden van deze opheffing.

Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (kortweg KNIL), was het Nederlandse koloniale leger dat officieel werd opgericht in 1830 in Nederlands-IndiŽ. In tegenstellling tot de Koninklijke Landmacht die onder het Ministerie van Oorlog viel, viel het onder het Ministerie van KoloniŽn en bestond het uitsluitend uit beroepsmilitairen. Het KNIL werd in 1830 opgericht onder de naam "Nederlandsch-Oost-indisch Leger". In 1832 werd het bij koninklijk besluit losgemaakt van de Nederlandse landmacht en in 1836 verkreeg het het predicaat "koninklijk".

Het KNIL veroverde in de negentiende eeuw geleidelijk de Indonesische archipel. De sterkste weerstand ondervond het in Atjeh waar het vanaf 1873 tot aan de Eerste Wereldoorlog strijd leverde. Het KNIL bestond in 1830 al voor de helft uit Indonesische militairen. Hun aantal groeide gestaag. Na de Eerste Wereldoorlog bestond driekwart van het KNIL uit IndonesiŽrs. Van hen was een meerderheid Javaan, maar er dienden ook veel† Zuid-Molukkers in het KNIL.

 

Een aparte groep vormden de Afrikaanse militairen (Belanda Hitam = Zwarte Nederlanders) die van 1830-1850 waren opgeroepen via de Nederlandse kolonie Elmina aan de Goudkust in West-Afrika (het huidige Ghana). Een minderheid in het KNIL bestond uit 'Europeanen': voornamelijk Nederlanders, maar ook veel Duitsers en Belgen, die uit armoede tekenden als 'koloniaal'. De werving geschiedde veelal via het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk. Pas na 1900 stopte de werving van buitenlanders.

Het KNIL beschikte vanaf de jaren twintig over een eigen Luchtvaartafdeling, de LA-KNIL (vanaf 1939

ML-KNIL) geheten, zodat gemakkelijker en sneller steun aan de infanterie gegeven kon worden vanuit de lucht. In vergelijking met het Nederlandse leger was het KNIL aan het begin van de Tweede Wereldoorlog modern uitgerust, onder andere met pantserwagens en tanks. Na de bezetting van IndonesiŽ door de Japanners werden de manschappen van het KNIL krijgsgevangen gemaakt en werd een deel overgebracht naar Thailand om van daaruit te gaan werken aan de beruchtte Birma Spoorlijn. Foto hieronder : 18de Squadron ML-KNIL.54MEDAN LOCKHEED FEBR 47 ELECTRA

B-25 451 18 SQUADRON