D (2E) DIVISIE PALMBOOMTekstvak: Opgericht:                                   01-03-1947
Onderdeel van:                           2e Divisie "Palmboom"
Vertrek IndiŽ:                             11-06-1947 a/b "Zuiderkruis"
Aankomst:                                   10-07-1947 Semarang
Toegevoegd aan:                          T.T.C. Midden-Java
Ingedeeld bij:                               T-Brigade, *Baco Semarang, ** W-Brigade
Actiegebied(en):                          *Semarang,  Ambarawa,  Soemoewono
                                                      * Poerwokerto, **Gombong, **Keboemen, **Tegal
MET DE "ZUIDERKRUIS" NAAR SEMARANG

De afdeling was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '46. Na aankomst te Semarang werd de afdeling gelegerd in Oud Tjiandi. De afdeling zou de taak en het materiaal van het KNIL A 1 Veld overnemen, maar door de gespannen situatie werd dat uitgesteld.

 

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd de afdeling toegevoegd aan het KNIL A 1 Veld, 2-2 RVA en de stafcompagnie van de T-Brigade en kon zo toch enige praktijkervaring opdoen. Na de actie werd met moeite een "3 stukken batterij" geformeerd. Verder kreeg men een infanterietaak toegewezen, onder bevel van cdt. Basiscommando Semarang.

 

Op 25 november vond de aflossing plaats van KNIL A 1 Veld en kwam de afdeling weer bij de T-Brigade. De D. en C-batterij werden respectievelijk op 26 november naar Ambarawa en op 16 december naar Soemowono verplaatst ter ondersteuning van 2-7 RI. Buiten de artillerietaak werden er ook wachtdiensten en patrouilles gelopen. Vanaf 9 januari 1948 was het betrekkelijk rustig in het gebied.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, werd er samen met 2-2 RVA een zwaar vuur afgegeven op strategisch belangrijke punten langs de opmarsroute. De C-Batterij, ingedeeld bij de pantserspits, bereikte op 20 december Bojolali. De dag daarop werd Jogjakarta bereikt. Op 23 december werd de bezetting van de noordrand van Jogjakarta overgenomen  van 1-15 RI. Slechts luttele uren na de overname kwam het bevel om zich te melden bij de W-Brigade in Poerwokerto. Via Salatiga, Semarang, Tegal, Boemiajoe (waarna de tocht werd bemoeilijkt door versperde en ondermijnde wegen) bereikte de afdeling in ongeveer 40 uur Poerwokerto. Direct na aankomst werd de D-Batterij met spoed doorgestuurd naar Gombong, de Stafbatterij werd ingezet voor treinbewaking op het traject Poerwokerto-Boemiajoe en verrichtte patrouilles per carrier. De C-Batterij bleef in Poerwokerto achter als vliegende Batterij en werd ingezet waar nodig, o.a. Boemiajoe, Bobotsari, Bandjarnegara.

 

Op 9 januari 1949 kwam de C-Batterij onder tactisch bevel van 3-411 BI met vanaf 25 februari een sectie in Poerbolinggo.

 

Op 9 maart werd er uit de stafbatterij een infanterie detachement van 29 man geformeerd met als uitvalsbasis Boemiajoe. De D-Batterij heeft vanaf maart tot augustus in Keboemen gelegen, waar zij een afgezonderd bestaan leidde vanwege de moeilijke bereikbaarheid. Gedurende deze hele tijd hebben alle onderdelen van de afdeling buiten hun artillerietaak ook patrouilles en wachtdiensten gelopen.

 

 

 

HUISWAARTS MET DE 
"FAIR SEA" OP 10  MAART 1950AANKOMST ROTTERDAM 5 APRIL 1950