SOEVEREINITEITSOVERDRACHT

Nadat de soevereiniteitsoverdracht van  Indonesië was ondertekend op 27 december 1949 in Amsterdam sprak Koningin Juliana de volgende woorden:

 

Niet langer staan wij  (Nederland en Indonesië) gedeeltelijk tegenover elkander, wij zijn nu naast elkaar gaan staan. Hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt, onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijkt” .

 

Veel van ons maakten de soevereiniteitsoverdracht persoonlijk mee in Batavia (Jakarta). Van die overdracht waren we getuige in Batavia (Jakarta) vlakbij het Hoofdkwartier van de Militaire Luchtvaart het Koningsplein.

 

27 december 1949 was een grote zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Het grote schatrijke eilandenrijk was geen kolonie meer van het eens zo trotse Nederland.  Wij, als dienstplichtigen, moesten zo snel mogelijk de tropen verlaten. Liever vandaag dan morgen! Op de  opname hieronder Koningin Juliana en Wim Drees.

FOTO'S GEMAAKT IN BATAVIA/JAKARTA

De  soevereiniteitsoverdracht werd in Jakarta gevierd in het vermaarde “HOTEL DES INDES”, waarvan hierboven een afbeelding is te zien.