Nationale Inspanning Welzijnsverzorging IndiŽ (NIWIN)

Het Vergeten Leger

Tekstvak: Nederlandsch IndiŽ 1945-1950
Tekstvak: De Nationale Inspanning Welzijnsverzorging IndiŽ NIWIN was een particuliere organisatie in Nederland, die zich inzette voor de welzijnszorg onder de militairen in IndiŽ. De slagzin van de organisatie was:    ďOns hart is bij UĒ.

Het NIWIN was een samenwerkingsverband van organisaties als Band Nederland-IndonesiŽ, Thuisfront Humanitas, Katholiek Thuisfront, Protestants Interkerkelijk Thuisfront en de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. De plaatselijke comitťs werden overkoepeld door een Centraal Bureau. Prins Bernhard was de voorzitter van het NIWIN-Comitť.

Doel was het moreel en immaterieel steunen van Nederlandse militairen in Oost-IndiŽ.

Een deel van de acties bestond uit het inzamelen van gelden. Dit gebeurde door het houden van voorstellingen, de verkoop van vaantjes, maar ook door collectes. Ook verschenen speciale postzegels met een toeslag voor de acties.[4]

Ook goederen werden ingezameld in de vorm van tijdschriften, sportartikelen, boeken en films voor de troepen. Luxe voedingswaren als chocolade werden opgestuurd, al kwamen die vaak gesmolten aan. En er waren oranje blikjes met Niwinsigaretten voor de in de dessa verblijvende militairen.[5] De artikelen werden toegezonden in de vorm van kerstpakketten.[6] De vanaf juni 1949 toegestuurde rimboekisten bevatten sport- en spelartikelen voor de militairen op de buitenposten.

Ook artiesten verleenden medewerking.

cabaretgroepen werden uitgezonden ter verpozing van de strijdkrachten.

Ten slotte werden ontwikkelingscursussen en ontspanningsprogramma's georganiseerd.

't is  geen  man  die  niet  roken  kan.........

† Groeten uit Java†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sigarettenkoker

Bijzonder slechte sigaretten, die wij via der NIWIN ontvingen :

 

Highway

Kansas

Escort

 

Als verklaring bij de naam Escort las men van voren naar achteren : Een Sof Cigaret Onder Regerings Toezicht en van achteren naar voren: Toch Rookt Onze Commandant Spoor Escort.

 

En wat te denken van de† Aziatische† ďKretekĒ sigaret?

Als afsluiting van het NIWIN-hoofdstuk nog wat interessante dingenPostzegels van 1949zie hieronder
Rechthoek: schuine rand: Als je op de tekst klik die onder de afbeelding staat kom je op de site van de NIWIN terecht. Dan op de foto klikken die rechts bovenaan staat en je ziet een film van de overdracht van een projectiewagen aan de militairen in IndiŽ.