TEMPO DOELOE BATAVIA

Veel van de Nederlandse militairen (Dienstplichtigen en OVW-ers) brachten hun diensttijd door in Batavia.

 

Op grond daarvan heb ik gemeend in deze website een hoofdstuk te wijden aan bekende foto’s uit de periode 1945-1950.

 

Ook heb ik 2 filmpjes opgenomen van oud-Batavia, die de moeite van het bekijken meer dan waard zijn.

 

Ik begin met een film van Batavia van 1910 tot1915, waarbij ik opmerk dat de beelden tussen 1945 en 1950 precies delfde waren. Er was dus niets veranderd in de tussenliggende periode.

 

Na deze film komen een aantal zeer bekende foto’s naar voren, voorzien van  teksten.

 

Ik eindig met de film :  “NACHT OVER JAVA”.

Hieronder zijn een aantal afbeeldingen opgenomen AANKOMSTHAL VLIEGVELD TJILILITANPOSTSPAARBANK BATAVIAGROEP
INDO-EUROPESE
MEISJES MET MANTANDJONGPRIOKCHINESE WIJK LANGS DE MOLENVLIETKALI BESARCHINESE WIJKPROTESTANTSE KERKAMSTERDAMSE POORTEETZAAL IN HOOFDGEBOUW
HOTEL DES INDES
TANDJONG PRIOKDE MOLENVLIET IN NOORDWIJKSLUISBRUG BIJ NOORDWIJKPOST-EN TELEGRAAFKANTOOR WELTEVREDENHOTEL DES INDES WELTEVREDEN BATAVIAMEDISCHE HOGESCHOOL WELTEVREDEN3 OPNAMEN VAN DEPASAR BAROE, DE OUDSTE WINKELSTRAAT VAN BATAVIAPASAR IKAN (VISMARKT)KLEDING WASSEN LANGS DE MOLENVLIETHUIS AAN HET KONINGSPLEIN WESTHIER WAS OOK HET 
HOOFDKWARTIER VAN DE 
MILITAIRE LUCHTVAARTSTOOMTRAMTANDJONGPRIOK

Tal van militairen. die op het punt staan te demobiliseren, maken van de gelegenheid gebruik om de bezienswaardigheden van Batavia 's oude benedenstad eens te gaan bekijken.  Het "Heilig Kanon", niet ver van de Amsterdamse Poort. vormt een belangrijk object van dergelijke  toeristische excursies naar historisch Batavia.  Op verzoek van enkele lezers geven wij hieronder enige bijzonderheden over dit kanon.  De gegevens werden ontleend aan een artikel van Dr. ]L C. Crucq In het "Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde".
Het heilig kanon kreeg vooral bekendheid door de vreemde vruchtbaarheidscultus, die sinds omstreeks 1810 bij dit wapen is ontstaan.  Vele Indonesische vrouwen maken een tocht naar deze plaats om te trachten zich door bepaalde rituele handelingen nakomelingschap te verzekeren.  De "priesteres" is dan druk inde weer in haar kraampje, dat op enige afstand van het kanon staat.

Zij opent twee pakjes, die beide zeven bloemsoorten en zeven soorten plantten bevatten.  De inhoud van het ene pakje wordt over de loop van het kanon uitgestrooid, de bloemen en planten van het andere in een arangrvuurtje gedeponeerd, dat de hele dag voor de "hand", op de loop van het kanon, brandende wordt gehouden.  De "priesteres" en de vrouw, die hier kwam om vruchtbaarheid af te smeken, knielen voor het stuk neer.  De eerste richt gebeden tot de goden om de bezoekster goed gezind te zijn en haar de kinderen te geven, waarnaar zij zozeer verlangt.  Onderwijl strijkt de priesteres met de hand de welriekende overblijfselen van de bloemen en planten uit het tweede pakje over de loop van het kanon.

Wanneer deze handeling is volbracht gebeurt het nogal eens, dat de bezoekster een kroesje vult met gewijd water, uit een aarden pot en het opdrinkt.  Daarmee is de rite dan afgelopen.  Een papieren pajong, een van de meest opval­ende voorwerpen bij deze cultus, wordt voor het stuk neergezet en na enige tijd toegevoegd aan de grote tros, die zich op de loop van het kanon bevindt.

 

HET "HEILIG KANON"

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een film van “KEMAYORAN AIRPORT VAN 1948. Ik vond het de moeite waard om jullie als kijker daarvan te laten genieten. En dat zal zeker zo zijn.