Naam bedrijf

DIENSTPLICHTIGEN L.S.K.  1949

Tekstvak: Dit hoofdstuk heeft betrekking op de z.g.   “KOTA INTENGROEP” en betreft dienstplichtigen  van de Luchtstrijdkrachten van de lichting 1949.  

Het ontbreekt mij echter aan de nodige informatie, zodat er alleen een complete beschrijving is van de uitreis naar Tandjong Priok.  Van de opleiding in Nederland, het verblijf in de tropen en de thuisreis zijn slechts summiere gegevens bekend en die informatie is op deze pagina te lezen en te zien.