TWEEDE POLITIONELE ACTIE

VAN 19 DECEMBER 1948 TOT 5 JANUARCI 1949 , PAGINA 1

Op 19 december 1948 werd Djokjakarta met een verrassingsaanval binnen enkele uren ingenomen. De Republikeinse regering, waaronder president Soekarno, werd gearresteerd. De 2de Politionele Actie was begonnen.

Al vroeg in de ochtend van 19 december 1948 vielen Mustang-jagers en Mitchell-bommenwerpers het vliegveld van Djokjakarta aan.
Naar later bleek bestond de verdediging uit een halve compagnie luchtmachtcadetten. Binnen een half uur was de helft gesneuveld.
De dropping van 2 compagnieŽn paraís van het Korps Speciale Troepen, voornamelijk bestaande uit goed getrainde Ambonezen en Timorezen, verliep zonder al te veel tegenstand. Men had rond de hoofdstad van de nieuwe Republiek zware tegenstand verwacht.
Vanaf het vliegveld van Semarang vertrokken de Dakotaís met luchtlandings-troepen en licht materieel. Tegen half negen in de ochtend waren ook deze troepen geland en gereed om de opmars naar Djokjakarta te beginnen.
Van georganiseerde tegenstand was geen sprake. Toch vorderde men langzaam vanwege de vele in de haast opgeworpen hindernissen, versterkingen en brandstichtingen.
De Republikeinse leiders hadden besloten zich over te geven na eerst het leger te hebben opgeroepen de strijd voort te zetten. De generaals Soedirman en Nasoetion ontsnapten aan de Nederlandse troepen. De Republikeinse leiders, met Soekarno en Hatta als belangrijkste leden, werden gearresteerd.

Hieronder volgen 
filmbeelden
van deze actie