INSCHEPINGSLIJST “WATERMAN” PAGINA 1

 

In dit hoofdstuk is de volledige inschepingslijst opgenomen van de reis naar Nederlands-Indië op 16 april 1948. Het aantal dienstplichtigen L.S.K. was : 305 militairen. We  werden vergezeld door een kapitein aalmoezenier,  een kapitein vlieger, een tweede-luitenant vlieger, een tweede luitenant, 11 vaandrigs,  één wachtmeester en dertien sergeants. Deze staan allemaal op de lijst.

OVERLEDEN

OVERLEDEN