RENVILLE OVEREENKOMST

De Renville-overeenkomst was een politiek akkoord, door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) aangedragen, tussen Nederland en Indonesische Republikeinen.

De overeenkomst is van kracht geworden op 17 januari 1948. Het was een vervolg op de overeenkomst van Linggadjati uit 1946. Ze leidde tot een wapenstilstand door het instellen van de zogenaamde ‘Van Mook-grenzen’ en beëindigde de eerste politionele actie van de Nederlandse strijdkrachten. De grenzen op Java gaven de gebieden aan die door Nederland of door de Republik Indonesia beheerst werden. De naam van de overeenkomst is afkomstig van het Amerikaanse marine transportschip USS Renville dat als hoofdkwartier van de VN-wapenstilstandscommissie geankerd lag in de baai van Jakarta.

De republikeinse minister-presidentSJARIFOEDDIN spreekt de vergadering toe            FILMBEELDEN 
VAN DEZE OVEREENKOMST