Herinnering in woordenCommissie van Goede VerdienstenGrendelinspectieMINISTERIE VAN OORLOG EN MARINE

Nooit ontvangen!!

Nooit ontvangen!!

Nooit ontvangen!!

Ontvangen : 200 gulden

(= 20 maanden * 10 gulden.

 

Had moeten ontvangen : 240 gulden

(=24 maanden * 10 gulden)

 

Ook dit klopte van geen kant!

 

Bij nader onderzoek kwam ik er achter dat veel militairen door de regering bedonderd zijn!

 

Wat kon je uitrichten met 200 gulden. Niemand had kleding, niemand had een fiets enz enz.

Stroomdiagram: Vooraf gedefinieerd proces: Vanaf “voorkeursbemiddeling bij huisvesting tot het einde” maakte ik geen gebruik van de daar genoemde mogelijkheden omdat de toenmalige regering nou niet bepaald  veteranengezind was, getuige de ontvangst bij de ontscheping in Rotterdam of Amsterdam. 

Was de ontvangen geldelijke ontvangst al niet best, we moesten 50 jaar wachten op erkenning door de regering. 

Die erkenning ging gepaard met een toelage van 1000 gulden, een zoethoudertje, een bedrag om te janken. 
Rechthoek: schuine rand: Ga  je ‘s morgens exerceren, kassian,
Loop je je eigen de rotkoleren, kassian.
Heb je heel de dag gezweten,
Krijg je rooie rijst te vreten.
In de Oost is ‘t niks gedaan o kasissan.


Ga je ‘s avonds bioscopen, kassian,
Zie je alle rassen lopen, kassian.
Baboes zie je d’r neus optrekken,
Als ze ‘n koloniaal ontdekken.
In de Oost is ‘t niks gedaan o kasissan.
'Wat veel werd gezegd : "delapan sepoeloeh delapan kentang goreng"Dat  betekent : "achtentachtig gebakken aardappels"DAT WAS GEEN

HERINNERINGEN AAN INDIË

Deze pagina wordt  afgesloten met een mooie kaart van de  "Gordel van smaragd"Tekstvak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=_Ux3yRps-K4&feature=emb_logo
Rechthoek: schuine rand: EN EEN MOOIE FILM VOL INDISCHE HERINNERINGEN