Naam bedrijf

DIENSTPLICHTIGEN L.S.K.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de z.g.   “WATERMANGROEP” en betreft dienstplichtigen  van de Luchtstrijdkrachten van de lichting 1948.  Hun militaire opleiding vond plaats in Breda/Nijmegen en begon op 6 januari 1948.

 

Dit hoofdstuk bestaat uit 4 subhoofdstukken , te beginnen met de  opleiding in Breda, vervolgens  met  de uitreis met de  “WATERMAN” op 16 april 1948,  daarna  tropendienst en tenslotte  de thuisreis met de “HELLENIC PRINCE” op 23 mei 1950.  Hiervan zijn op deze pagina ikonen weergegeven en kan je daardoor het gewenste subhoofdstuk zien.