KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGJO(HANNES) R00S

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING OP 26 APRIL 2017

 

Na nog al wat haken en ogen, dus met veel moeite en ternauwernood, lukte het Henk Kauffman, na veel overleg met Ad Potters, met Roland (zoon van Jo), met Deborah (dochter van Jo) om Jo over de streep te  trekken. De reactie van Jo was :  “ik wil geen spelbreker zijn, dus ik ga dan wel met je mee naar het gemeentehuis in Zwijndrecht, zij het dat ik uiterlijk 11 uur in de Kumpulan wil zijn. Daar zitten al mijn veteranen met aanhang op mij te wachten”. Wel had Ad Potters mij de toezegging gedaan dat hij ze op zou vangen en een kop koffie  ot thee zou aanbieden. In het gemeentehuis van Zwijndrecht werden wij ontvangen door mevrouw Twigt, waarmee Henk een “smoes” afspraak had over de veteranendag in Zwijndrecht op 20 mei 2017, waarover een gesprek was georganiseerd. Tijdens dit heel korte gesprek werd mij door Henk Kauffman al snel duidelijk gemaakt wat er stond te gebeuren. Hij overhandigde mij een door Ad Potters aan de veteranen geschreven brief waarin stond vemeld dat de reunie van 26 april 2017 geen doorgang kon vinden omdat aan mij op die dag een  Koninklijke onderscheiding zou worden uitgereikt. Aan de hand van de foto’s, die hiervan zijn opgenomen, mag blijken dat het een spetterend gebeuren was. Onvergetelijk!

Toen begon de uitreiking van de lintjesDe burgemeester met alle gedecoreerden voor de kansel
Ik besluit deze
feestelijke dag methet WILHELMUS