EERBETOON AAN HERMAN STRAVERTekstvak: Ik was van mening een artikel te wijden aan onze grote vriend en mede-veteraan Herman Straver, mede ook in verband met zijn heengaan op 20 april 2018. Ik heb daarvoor toestemming gevraagd aan zijn geliefde dochter Anita. Zij staat voor 100% achter mijn gevoelens voor Herman en deelde mij onomwonden mede, dat zij volledig achter mijn gedachten staat. Ik citeer uit  “ALLE REÜNIES LSK” , de reünie van 16 mei 2018, pagina 1, het volgende:
Herman Straver (geboren op 23 oktober 1929) gaf ons bij ons laatste bezoek aan hem een doos met ingelijste eretekens voor orde en vrede, waar hij op eigen initiatief voor had gezorgd, met verzoek die op de reunie van 16 mei 2018 uit te delen. En dat gebeurde dan ook op die dag. Tevens gaf hij de wens te kennen om samen met zijn dochter Anita naar deze reünie te komen, maar helaas mocht dat niet zo zijn. Waarom niet? Daarop kom ik later terug.

Graag wil ik het leven van Herman en zijn geliefde vrouw Wil onder woorden brengen, zeker voor wat zij beiden betekend hebben voor ons. Zij begonnen in het jaar 2004. Het vele werk, dat hij samen met zijn vrouw Wil wilde gaan uitvoeren was echt (luchtmacht) pionierswerk. En wat was dat vele werk? Wel, Herman en Wil hadden zich ten doel gesteld een veteranenvereniging van de LSK uit de Indie-periode 1947-1950 in het leven te roepen. 
Herman beschikte over de adressen van meer dan 100 veteranen. Hij had geen computer en wilde die ook niet. Alles moesten hij en Wil handmatig doen. Met behulp van de adressen van veteranen die hij had wilde hij een brief verzenden aan al die sobats. Hij typte die op een oude schrijfmachine.  Om deze brieven te verzenden schreef Wil de adressen op enveloppen, vervolgens plakte zij er postzegels op en daarna waren ze verzendklaar. Dat was veel werk, maar zij deden dat met veel liefde. Herman had bijzonder veel steun van zijn liefhebbende vrouw Wil, zij was bij alles wat Herman deed zijn steun en toeverlaat. Op zijn vraag in diezelfde brief die hij verzond om leden te werven vroeg hij ook om assistentie van een mede LSK veteraan, waarop ik onmiddellijk positief reageerde. Ik zei tegen Herman, wij gaan er met z’n drietjes tegenaan, Jij, Wil en mijn persoon en we gaan er gezamenlijk iets moois van maken. 

En het werd een groot succes. Er was veel animo om lid te worden van de veteranenvereniging LSK. Op een gegeven moment hadden zich ruim 100 veteranen gemeld. Zij zagen jaarlijkse reunies wel zitten. Het doel waarnaar werd gestreefd door Herman en Wil Straver was bereikt. Op dit moment, in 201g dus, zijn er helaas nog 14 veteranen over, waarvan er 10 vandaag aanwezig zijn en waarvan er 3 niet meer kunnen komen. 
Herman was de organisator van de eerste reunie in 2005. Die werd gehouden in de Kumpulan Bronbeek te Arnhem, met tussendoor een tochtje op de Rijn bij Arnhem met de Graaf van Bylant. Tot en met de reunie van 2008 was Herman voorzitter van de vereniging. Daarna droeg hij het stokje over aan mij, omdat hij vanwege gezondheidsklachten op doktersadvies moest stoppen met dit werk. Hij had daarna, als adviseur, nog wel overleg met mij, ook al omdat hij niet los kon laten t hij was begonnen. Herman en Wil kwamen vanaf 2009 ieder jaar op de reunie. Wil stopte helaas om gezondheidsredenen na de reunie van 2013. Op 10 juni 2014 kwam een einde aan Wil’s aardse leven. Hermans lieve vrouw, met wie Herman jarenlang lief en leed had gedeeld was van hem heengegaan. Hierdoor kwam Herman in een bijzonder moeilijke periode terecht in zijn leven. Hij had het er heel erg moeilijk mee, maar dat laat zich begrijpen. Onze geliefde Herman was als voorzitter en ook daarna, een man met grote betrokkenheid. Zijn omgang met mensen was geweldig. Hij was er voor iedereen, hij was hartelijk, gedreven, open en goudeerlijk.

Het verdriet dat wij allen na zijn heengaan ondervonden zal met het verloop van de tijd veranderen in een gevoel van dankbaarheid. Dankbaarheid om alle liefde en zorg die hij tijdens zijn leven aan ieder van ons heeft gegeven en dankbaarheid ook omdat wij een deel van ons leven met hem hebben mogen delen. Wij hopen dat het grote verdriet mettertijd zal verzachten en zijn nagedachtenis in liefdevolle herinnering bij ons allen zal blijven voortleven.

Op 26 april vond de afscheidsplechtigheid plaats in aula De Drie Zwanen van crematorium Zegestede in Roosendaal. Op die dag  waren Magda en ik, Ad Potters, Henk en Corry Kauffman en Wim Boonstra getuige van een bijzonder emotionele plechtigheid.

 

Indrukwekkend was de toespraak die zijn dochter Anita hield. Zij nam op emotionele wijze afscheid van haar vader en betrok vanzelfsprekend ook haar geliefde moeder Wil  die   op 10 juni 2014 overleed, in haar zeer betrokken toespraak. Anita jouw toespraak riep bij mij, bij alle aanwezigen veel emoties op.

 

Daarna mocht ik namens onze veteranenvereniging LSK en mede namens de Koninklijke Luchtmacht  een toespraak houden, die van gelijke strekking was als de toespraak waarmee ik mijn openingswoord begon. 

 

Er was in de aula ook een erewacht van de Koninklijke Luchtmacht  bestaande uit  4 veteranen, waaronder Wim Boonstra; deze  erewacht stond gedurende de hele plechtigheid om de kist heen opgesteld en trompettist Rombouts van de Luchtmachtkapel blies  de Last Post ter afsluiting  van deze indrukwekkende  plechtigheid.

 

De familie en ook de andere aanwezigen in de aula waren zeer onder de indruk en emotioneel van dit waardige afscheid.  Tot zover het overlijden en de waardige afscheidplechtigheid van ons aller Herman Straver.

 

Na de emotionele afscheidsplechtigheid in de aula heb ik Hermans dochter Anita en haar man Tonny uitgenodigd om onze reunie van 16 mei 2018 bij te wonen. En Anita is dus hier, haar man kon helaas niet komen. Van harte welkom in ons midden.

In Herman willen wij alle geliefde veteranen voor altijd herdenken en gedenken. Mogen zij allen de eeuwige rust gevonden hebben.

 

In ons aller hart blijven zij voortleven.

 

Luister naar de  “LAST POST” door op het icoon linksonder te klikken.

 

Na het luisteren naar deze indrukwekkende melodie op annuleren klikken.