DIENSTPLICHTIGEN L.S.K. 1948

DIENSTPLICHT IN INDIË, PAGINA 1

Tekstvak: VERSLAG VAN ONZE DIENSTTIJD IN BATAVIA/JAKARTA VAN 12 MEI 1948 TOT 23 MEI 1950.

Hallo sobats, wij brachten in Batavia op West-Java met een grote groep L.S.K.-ers onze diensttijd door. We vonden hier een heleboel dingen, die anders waren dan in Nederland..Van de sobats die uitgewaaierd zijn naar andere eilanden is een hoofdstuk op de site aanwezig die de naam heeft :

                                        “HERINNERINGEN DELEN”.

Zo mooi als Sabang was, zo rommelig was de aankomst in Batavia. De naweeën van de Jappenoorlog waren hier duidelijk zichtbaar, want Japanse krijgsgevangenen hielpen bij het lossen van de schepen. De weg van Tandjong Priok naar Batavia voerde langs een kaarsrecht Nederlands aandoend aangelegd scheepvaartkanaal, het Gunung-Saharikanaal. 
Tekstvak: Na de ontscheping van onze groep L.S.K.-ers werden wij in drie groepen verdeeld en deze groepen werden met vrachtwagens, langs eerdergenoemd kanaal, naar de volgende kampen in Batavia gereden : Kramatdjati, Tjililitan 2 en Makassar. De achterblijvers op de “Waterman”, de schoonmaakploeg dus, zouden een dag later volgen en deze zouden dan allen ook naar kamp Makassar gaan, zie hieronder.
Tekstvak: Woensdag 12 mei 1948
De dag na aankomst in Tandjong Priok, dus vandaag, werd in kamp Kramatdjati een begroetingsparade gehouden. Ook wij, de schoonmakers van de “Waterman” waren daarbij aanwezig. Even voor 11.30 uur stonden de nieuwe troepen in carré aangetreden. Als belangstellenden waren enkele stafofficieren van de Militaire Luchtvaart aanwezig : majoor Willink, Hoofd Personele Zaken van de M.L., kapitein de Ronde , die bij de M.L. speciaal de belangen van de Koninklijke Luchtmachtmensen behartigde en kapitein van Rest, basiscommandant van Tjililitan 2. Om 11.30 uur kwam de auto van de commandant Militaire Luchtvaart (C.M.L.) kolonel van der Eem het terrein oprijden. Deze C.M.L. was vergezeld door kolonel Mante en diens adjudant, kapitein van Tricht. De troepen werden aan de C.M.L. gemeld door kapitein- vlieger Asjes, die gedurende de zeereis de leiding van de troepen had. De C.M.L. begroette de manschappen en hield een korte toespraak. Hij zei het volgende :
"Ik hoop dat jullie hier in Indië een goed verblijf en een prettige diensttijd zullen hebben"Tekstvak: Vrijdag 10 juni 1948
Tekstvak: Op deze dag kwam de “Zuiderkruis” in Tandjong Priok aan, met aan boord een klein detachement van de L.S.K. Deze L.S.K.-ers voegden zich vanaf deze datum bij ons en maakten veel vrienden in de Waterman-groep van 16 april 1948.
Tekstvak: Deze jongens waren op 1 mei 1947 opgekomen in Bussum, maar hadden voor hun vertrek naar de tropen een lange specialistische opleiding genoten. Op alle bases waar wij toen al gelegerd waren vonden zij wel een tampatje bij één van ons. Vanaf dat moment deelden we gezamenlijk ons lief en leed.
Tekstvak: Zaterdag 11 juni 1948
Tekstvak: Op deze dag gingen Jos de Haan, Cor van Houten (op de linker foto) en nog enkele sobats naar ‘s Lands Plantentuin in Buitenzorg (deze stad heet nu Bogor). Een wereldberoemde tuin.
Tekstvak: De schitterende vijver in ’s-Lands Plantentuin in Buitenzorg en het paleis van de Gouverneur-Generaal. Na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 nam Sukarno zijn intrek in dit paleis.
Tekstvak: Donderdag 16 juni 1948
Tekstvak: Vandaag waren we met een aantal mensen gaan zwemmen in de Java-zee. Het was heerlijk zo aan de kust te zijn. Zwemmen kon ik niet (en kan ik bij het schrijven van dit boek nog steeds niet), maar pootje baden ging prima. 

Op een gegeven moment ging het echter mis; ik trapte in een spijker en dat leverde een bloedende wond op. Ik dacht, dat het zonder iets te doen wel in orde zou komen. Niets was minder waar; na verloop van een paar dagen kreeg ik pijn en het zag er naar uit dat het bloedvergiftiging was. 

Toen de hospik het zag, schond hij mij een slag in de rondte. Hoe kon ik het zover laten komen? Terwijl ik toch beter wist door de informatie, dat als je je verwondt en het bloedt, je een hospik moet raadplegen en dat deed ik veel te laat. Hij diende mij een paardenmiddel toe, dat blijkt uit de melding hiernaast. Ik moest enkele dagen rust houden.
Het liedje :Ieder uur van de dag moet
ik aan jou denken