DIENSTPLICHTIGEN L.S.K. 1948

DIENSTPLICHT IN INDIË, PAGINA 4

Tekstvak: Woensdag 6 oktober 1948

Vandaag hielden we ons zo’n beetje op in Weltevreden. Weltevreden was een door Europeanen bewoonde voorstad van Batavia (de huidige Indonesische hoofdstad Jakarta) in de Nederlandse koloniale tijd.
Tekstvak:                    SCHOOLWEG                                 MOLENVLIET                                                  Tekstvak: JAAP MOLENAAR EN JO ROOS OP DE SCHOOLWEG VOOR EEN RESTAURANT , VLAKBIJ  PERSBUREAU “ANP-ANETA” 
Tekstvak: Zaterdag 18 december 1948

Tweede Politionele actie (“Operatie Kraai ”)
In het Limburgsch Dagblad van 18 december 1948 wordt aangekondigd dat de Tweede Politionele Actie onvermijdelijk was. Op 19 december was het zover.

Zondag 19 december 1948 

Nederland besluit over te gaan tot een groot militair offensief. Nederlandse troepen nemen o.a. Sukarno gevangen.