Militaire dienstplicht in Indië van 1948 tot 1950, pagina 1Tekstvak: VERSLAG VAN ONZE DIENSTTIJD IN BATAVIA/JAKARTA VAN 12 MEI 1948 TOT 23 MEI 1950.

Hallo sobats, wij brachten in Batavia op West-Java met een grote groep L.S.K.-ers onze diensttijd door. We vonden hier een heleboel dingen, die anders waren dan in Nederland..Van de sobats die uitgewaaierd zijn naar andere eilanden is een hoofdstuk op de site aanwezig die de naam heeft :

                                        “HERINNERINGEN DELEN”.

Zo mooi als Sabang was, zo rommelig was de aankomst in Batavia. De naweeën van de Jappenoorlog waren hier duidelijk zichtbaar, want Japanse krijgsgevangenen hielpen bij het lossen van de schepen. De weg van Tandjong Priok naar Batavia voerde langs een kaarsrecht Nederlands aandoend aangelegd scheepvaartkanaal, het Gunung-Saharikanaal.

Na de ontscheping van onze groep L.S.K.-ers werden wij in drie groepen verdeeld en deze groepen werden met vrachtwagens, langs eerdergenoemd kanaal, naar de volgende kampen in Batavia gereden : Kramatdjati, Tjililitan 2 en Makassar. De achterblijvers op de  “Waterman”, de schoonmaakploeg dus, zouden een dag later volgen en deze zouden dan allen ook naar kamp Makassar  gaan, zie hieronder.

 

Woensdag 12 mei 1948

De dag na aankomst in Tandjong Priok, dus vandaag, werd in kamp Kramatdjati een begroetingsparade gehouden. Ook wij, de schoonmakers van de  “Waterman” waren daarbij aanwezig. Even voor 11.30 uur stonden de nieuwe troepen in carré aangetreden. Als belangstellenden waren enkele stafofficieren van de Militaire Luchtvaart aanwezig : majoor Willink, Hoofd Personele Zaken van de M.L., kapitein de Ronde , die bij de M.L. speciaal de belangen van de Koninklijke Luchtmachtmensen behartigde en kapitein van Rest, basiscommandant van Tjililitan 2. Om 11.30 uur kwam de auto van de commandant Militaire  Luchtvaart (C.M.L.) kolonel van der Eem het terrein oprijden. Deze C.M.L. was vergezeld door kolonel Mante en diens adjudant, kapitein van Tricht. De troepen werden aan de C.M.L. gemeld door kapitein- vlieger  Asjes, die gedurende de zeereis de leiding van de troepen had. De C.M.L. begroette de manschappen en hield een korte toespraak. Hij zei het volgende :

"Ik hoop dat jullie hier in Indië een goed verblijf en een prettige diensttijd zullen hebben"Tekstvak: Vrijdag 10 juni 1948

Op deze dag kwam de  “Zuiderkruis” in Tandjong Priok aan, met aan boord een klein detachement van de L.S.K. Deze L.S.K.-ers voegden zich vanaf deze datum bij ons en maakten veel vrienden in de Waterman-groep van 16 april 1948.

Deze jongens waren op 1 mei 1947 opgekomen in Bussum, maar hadden voor hun vertrek naar de tropen een lange specialistische opleiding genoten. Op alle bases waar wij toen al gelegerd waren vonden zij wel een tampatje bij één van ons. Vanaf dat moment deelden we gezamenlijk ons lief en leed.

Vliegveld Kemajoran is gelegen aan een spoorbaan. Luchthaven Kemayoran (Kemajoran) was een internationale luchthaven die Batavia en omgeving bediende. Deze civiele luchthaven was kort voor de Tweede Wereldoorlog officieel op 8 juli 1940 geopend en haar naam was toen Batavia's Vliegstation Kemajoran. Het was gelegen midden tussen de bebouwing van de gemeente Centraal Batavia in het gelijknamige onderdistrict Kemayoran in het noorden van Batavia. In 1985 werd de luchthaven vervangen door de nieuw gebouwde Internationale Luchthaven Soekarno-Hatta. Hieronder 2 afbeeldingen van dat vliegveld en een afbeelding van de spoorbaan.

Donderdag 16 juni 1948

 

Hieronder een viertal foto’s gemaakt op 16 juni 1948 in ons kampement Gunung Sahari Binnen.

Op alle foto’s staat Cor van Houten, ofwel alleen, ofwel met twee djongo’s, of wel met Jan Scholten

Dinsdag 28 juni 1948

Vandaag gingen een aantal L.S.K.-ers, waaronder ook mijn persoon, naar het vakantiecentrum Sirnagalih, gelegen op de Puncak-pas. Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar volgens mij werden we daarheen gebracht door vrachtwagens. De  Puncak-pas (Poentjak) is de naam van een pas op het Indonesische eiland Java die je passeert, als je van Bogor naar Bandung reist. Het hoogste punt van de pas ligt op ongeveer 1500 m. Een prachtig gebied om te relaxen en dat deden we dan ook. Aangezien dit een hoog gelegen en daardoor relatief  koel gebied is, was het al voor de Tweede Wereldoorlog populair om hier vanuit het snikhete Batavia een "frisse neus" te gaan halen. Aan die koloniale periode is het te danken dat er Zwitserse houten chalets staan. Vanaf de pas maakten we een  korte wandeling naar  Telaga Warna, een vulkanisch meertje. Zie hieronder.

Hieronder  zijn een aantal foto’s afgebeeld van bungalowpark Sirnagalih.

Zaterdag 17 juli  1948

Met vrachtwagen op stap. Veel bekenden staan op deze foto. Waar we toen heen gingen is niet meer te achterhalen. De foto is echter het opnemen in dit boek zeker waard.

Donderdag 22  juli  1948

Vandaag werd uit een betjak op pasar Senen een granaat geworpen naar mensen die uit de bioscoop Rex kwamen, waarbij veel militairen. Ook ik zat erbij. Ik had   ontzettend veel geluk, dat ik daarvan niet de dupe werd. Er waren echter wel gewonden. Uit nader onderzoek bleek dat de granaatwerper onze  kok was. Hij was in het bezit van een lijst waarop de namen waren vermeld van de militairen die hij de volgende morgen tijdens het ontbijt zou vergiftigen. Dit werd ons op het appèl op 23 juli 1948  medegedeeld.

Zaterdag 24 juli  1948

We hadden vandaag een prachtig uitstapje naar Pasar Ikan (Vismarkt), gelegen in Batavia-Benedenstad. Pasar Ikan werd  gebouwd in 1631 aan de oostkant van de rivier de Ciliwung. In 1636 werd de markt verplaatst naar de westzijde van de Ciliwung Rivier. Twee kanalen grenzen aan deze markt, namelijk de Maleische gracht en de Kali Besar. Veel verschillende bootjes en vlotten voeren verse vis aan. We keken hier onze ogen uit. Erg bedrijvig en buitengewoon interessant. Hieronder 2 prachtige afbeeldingen.

Vrijdag 27 augustus 1948

Ik moest vandaag wachtlopen in Tandjong Priok bij een neergestorte Auster.

 

Woensdag 31augustus 1948

 

In Batavia was het op dinsdag 31 augustus 1948 een grote feestdag, waar veel activiteiten plaatsvonden, i.v.m. het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, tevens haar,maar ook mijn geboortedag (ik werd vandaag 20jaar) en ook de troonsbestijging van Kroonprinses Juliana op 6 september 1948 (zie verder bij die dag). Ik wil aan beide dagen de nodige aandacht aan besteden in tekst, maar ook in beeld. Van beide dagen  is dus een artikel opgenomen. In Batavia was het op 31 augustus 1948 een grote feestdag, waar veel activiteiten plaatsvonden, zie de foto’s hieronder.

In Batavia brachten schoolkinderen die stonden opgesteld voor het paleis van de landvoogd een zanghulde. Er was een militaire parade van landmacht, marine en luchtmacht, voorafgegaan door een militaire kapel, bijgewoond door o.a. militairen uit verschillende landen. Er was een luchtvaartshow op vliegveld Tjililitan, met een tentoonstelling in een hangar, in formatie overvliegende vliegtuigen, een B-25 die op één motor vloog’, bommen afwierp en een dropping van parachutisten, onder grote publieke belangstelling.

Strandvertier bij de jachtclub van Tandjong Priok, waar de landvoogd gouverneur-generaal Van Mook het draakjacht de "Koningin Wilhelmina" te water liet, een geschenk van in Nederland woonachtige Indiërs aan de Koninklijke Bataviase Jachtclub. Ook inspecteerde hij een rij gepavoiseerde zeilschepen die in de haven lagen. Optocht van auto's en versierde wagens in Batavia in Weltevreden, waaraan ook padvinders en bedrijven, o.a. KLM, deelnamen. Cor van Houten tijdens de feestvreugde.

Tevens was er een Jubileumconcert door het Radio Filharmonisch Orkest en een gemengd koor o.l.v. Yvon Baarspul in de concertzaal van de dierentuin in Batavia, waarbij o.a. Het Wilhelmus vertolkt werd. Het was een geweldige dag, die door veel militairen werd bijgewoond en waaraan zelfs ook veel militairen deelnamen.

Maandag 6 september 1948

Onder zeer grote belangstelling is op 6 september 1948 een plechtige vlaggen-parade gehouden op het voorerf van het paleis van de Luit. Gouverneur-Generaal aan het Koningsplein-Noord. Hieraan werd deelgenomen door drie detachementen van de Kon.Marine, de Kon.Landmacht en het Kon.Ned.Ind.Leger, alsmede de Stafmuziek van het KNIL en de Paleiswacht.

Evenals 31 augustus was ook dit weer een geweldig fijne dag. Het was echt                 “Oranje Boven”. En dat in het verre Oosten.

Dinsdag 14 september 1948

 

Hierna volgen enkele foto’s die gemaakt zijn in of bij ons kamp in Gunung Sahari Binnen, vlakbij het vliegveld Kemajoran.

          Jo Roos op zijn tempatje                                   Timon Visser en Jo Roos   

                                                                                       Op de rechterfoto : Jo Roos, Johan Metzlar, Frans van Wely en Jaap Molenaar

Zaterdag 18 september 1948

 

We bezochten vandaag met enkele sobats de bekende Pasar Baroe. Pasar Baroe (Nieuwe Markt) is een groot winkelcentrum. Het winkelcentrum werd gesticht in 1820 en is hiermee het oudste winkelcentrum in Batavia. Het ligt in Weltevreden in de Benedenstad. Er hebben hier veel Chinezen een zaak. Dit was een  bij militairen erg in trek zijnde markt. We kwamen hier vaak. Lekker eten en heerlijk ijs. (Es Shanghay)

De twee laatste foto’s van de Pasar Baroe. Jo met een sigaret in zijn mond. In Chinees restaurant Padang aten we nogal eens, omdat het heel wat lekkerder was dan uit de gamellen in het kampement.