VETERANEN L.V.T.

5 september 2012,  veteranendag Eindhoven, pagina 1

5 september 2012,  veteranendag Eindhoven, pagina 2

7 september 2016, pagina 1

Tekstvak: Om meer cachet te geven aan het gedeelte van de L.V.T. op deze website heb ik in overleg met Henk Kauffman besloten een aantal fragmenten uit het programmaboekje dat is uitgereikt op de veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht in Eindhoven in 2009 op te nemen. Deze veteranendag had als thema: 

“INZET VAN HET COMMANDO L.V.T. DAT VAN 1947 TOT 1950 UITGEZONDEN WAS NAAR NEDERLANDS-OOST-INDIE”
Tekstvak: LUCHTVAARTTROEPEN VANAF OPRICHTING 1 APRIL 1946
Tekstvak:  
  Het Commando Luchtvaarttroepen: de “mariniers van de luchtvaart”

“Als Keurkorps hebt ge verplichtingen.                                     Gij behoort een voorbeeld te zijn van goede krijgstucht. Ik wil echter het woord krijgstucht niet uitspreken, zonder het woord kameraadschap,
want waar geen kameraadschap is, daar is de krijgstucht een last”
Generaal-majoor C. Giebel Chef van de Luchtmachtstaf bij het éénjarig bestaan van het Commando Luchtvaarttroepen op 1 april 1947

Deze informatie is beschikbaar gesteld door Henk Kauffman

Tekstvak: Dit verslag bestaat uit  7 pagina’s, die op deze pagina kunnen worden aangeklikt, zodat je tekst en beeld te zien krijgt.

PAGINA 1

PAGINA 2

PAGINA 3

PAGINA 4

PAGINA 5

PAGINA 6

PAGINA 7