REÜNIE WATERMANGROEP LSK 27 SEPTEMBER 1986Tekstvak: DEZE REÜNIE WERD IN BOXTEL GEHOUDEN OP 27 SEPTEMBER 1986 EN WERD GEORGANISEERD DOOR JAN VAN DER BRAAK.
WE KREGEN BIJ BINNENKOMST EEN GOED SAMENGESTELD BOEKJE AANGEBODEN, WAARIN VEEL HISTORISCHE INFORMATIE UIT DE TROPENTIJD WAS OPGENOMEN. 
HIERONDER EEN AFDRUK VAN DE KAFT VAN DIT BOEKJE.
Tekstvak: UITNODIGING DIE JAN W. VAN DER BRAAK AAN VEEL SOBATS STUURDE.

In de loop van augustus 1986 ontvingen veel veteranen een uitnodiging van Jan W.van der Braak uit Boxtel om gevolg te geven aan zijn oproep voor deze reunie.
Tekstvak: 							           Boxtel, augustus 1986
Beste sobats,
Zaterdag 27 september is het dan zover en gaan we elkaar na ruim 38 jaren ontmoeten in de “Marktzichtzalen”. De inwoners van Boxtel hebben na lang en intensief beraad toestemming gegeven voor de “invasie” van ongeveer 190 oud-kolonialen met hun “meisjes”. Men heeft beloofd niet te zullen demonstreren. Er worden voldoende maatregelen getroffen tegen eventuele bomaanslagen. 
Heet gemeentelijke Politiekorps wordt versterkt en bij onverwachte calamiteiten kan er een beroep gedaan worden op een 20-tal M.E.-ers. In Boxtel gelden de normale verkeersregels en alle wegen zijn verhard. 
Vanaf 10.00 uur zijn jullie welkom. Om 13.00 uur wordt de reunie geopend en we verwachten dat dan iedereen aanwezig zal zijn. De sluiting van de reunie vervalt, we hopen echter dat ’s-nachts om 2.00 uur iedereen de zaal verlaten zal hebben, zodat daarna een door ons geformeerde corveeploeg aan het werk kan. 
Op weigering van corveedienst volgt streng arrest. De koffie en thee staan bij aankomst klaar, het beloofde etentje komt om ca. 18.00 uur. Een kop soep, belegd broodje, uitsmijter etc. zijn de gehele dag tegen een betaalbare prijs verkrijgbaar. Consumpties zijn voor eigen rekening oftewel “rekening man”. 
Er is voldoende parkeerruimte achter de zalen (eigen parkeerplaats) en in de directe omgeving. Ook fietsen kunnen gestald worden. Degenen, die met hun prive -vliegtuig komen, kunnen het beste gebruik maken van het vliegveld “Welschap” te Eindhoven. 
Mensen die om logies in Boxtel verzocht hebben, behoeven geen beddegoed mee te brengen. Wel wordt hun ’s-morgens vriendelijk verzocht hun “wolletje” op te maken. Daar op 27 september de zomertijd eindigt en de klok een uur wordt teruggezet, hebben we één uur extra, een meevaller dus. 
Alle deelnemers (behalve de dames) krijgen bij aankomst een naamplaatje opgespeld, want ons is gebleken, dat bij veel makkers veranderingen zijn opgetreden, die het herkennen er niet makkelijker op zullen maken. 
De woorden “mijnheer, mevrouw, U en Uw” zijn besmet verklaard en mogen niet gebezigd worden. Conversatie in de Maleise taal is toegestaan, houdt het echter wel netjes. 

Tekstvak: De serveersters en obers mogen onder geen beding als ”baboes” of “djongos” betiteld worden. Ook is “tawarren” in Boxtel geen gewoonte. ’s-Avonds wordt er gezorgd voor levende muziek, dus de beentjes mogen van de vloer, al zijn ze misschien een beetje stijf of stram. De muziek wordt aangepast aan de leeftijd van de deelnemers, dus met andere woorden “echte muziek”. De plattegrond en de lijst van deelnemers vinden jullie hierbij ingesloten.
Boxtel is goed bereikbaar per trein en deze stopt normaal op het station, je hoeft dus niet aan de noodrem te trekken. Vanaf het station heb je dan nog ongeveer 10 minuten te lopen richting markt. Aangezien de bedjakrijders de laatste weken van september in staking gaan, kun je alleen van een taxi gebruik maken, wanneer het lopen een te grote opgave mocht zijn. Wil je met je caravan komen en in Boxtel overnachten, ook dat is mogelijk, want op minder van 1 kilometer van “Marktzichtzalen”  ligt een prima camping (niet te verwarren met een kampong), waar je in ieder geval terecht kunt. Mocht je na het lezen van deze uitnodiging het toch verstandiger vinden in Boxtel te overnachten, want bij zo’n dag hoort een borreltje en gezelligheid kent geen tijd, dan graag met spoed en telefoontje en je “tampatje” wordt gereserveerd.
Beste vrienden we hopen er een mooie dag van te maken. De extra financiële bijdragen, die wij van velen onder jullie mochten ontvangen,l stelden ons in staat onze plannen in zijn geheel uit te voeren, zelfs meer dan dat. “Terima kasih banjak” voor deze hulp. Met vriendelijke groeten, mede namens de medewerkers,
J.W. v.d. Braak, Clarissenstraat 35, 5281 AX BOXTEL, tel. 0411672309 

                                                     


Tekstvak: De opkomst was gigantisch; er waren 187 veteranen LSK en ook de veldprediker Ds. R.C.A. Voorst Vader was aanwezig.
Tekstvak: WAT WAS HET CRITERIUM OM DEZE REUNIE TE ORGANISEREN ?

Voor de goede orde : de volgende gebeurtenissen lagen ten grondslag aan de reunie die op 27 september 1986 in Boxtel werd gehouden :

Opkomst als dienstplichtig militair in Breda op 6 en 7 januari 1948         
Uitreis met de “Waterman” naar Nederlands-Indië op 16 april 1948    
Tekstvak: Bij het gebouw waar ze samen kwamen, in de Marktzichtzalen in Boxtel, werden ze niet opgewacht door militairen in uniform (zoals destijds in Breda), maar door enkele oudere mannen in gewone vrijetijskleding. Het werd één grote invasie in Boxtel, want er kwamen ongeveer 190 L.S.K.- kolonialen (allemaal “Watermannen”), die het Boxtel onveilig kwamen maken. Dat was een bijzonder groot aantal, want ervan uitgaande dat er 305 L.S.K.-ers destijds naar Nederlands-Indië vertrokken is dat aantal best groot, na een periode van 38 jaar. 
Tekstvak: TERUGBLIK OP DEZE ONVERGETELIJKE REUNIE
Verreweg de meeste veteranen werden vergezeld door hun vrouw, of door een andere metgezel. Dus m.a.w. zo’n 380 personen bevolkten de zalen van Marktzicht. 

Zij verzamelden zich net als toen in Breda, wat vragend en naar herkenning zoekend. 
Opmerkingen als : “Die man daar met dat grijze haar, is dat hem nou of is het hem niet?”

Handen werden krachtig geschud, kreten van herkenning werden geslaakt als een bekende werd getroffen (want velen kenden zij toch niet direct terug).

“Nee toch, joh hoe gaat het met jou? “

De komende uren vermengden hun levens zich weer even, zoals dat toen gebeurde, ruim 38 jaar geleden. Als ze huiswaarts keren zullen ze allemaal hopelijk gelukkig zijn met dit weerzien, maar ook in de wetenschap dat elk huis zijn eigen kruis en elke carričre zijn eigen misčre heeft. 
Einde van een geweldig samenzijnDEELNEMERSLIJST