DIENSTPLICHTIGEN L.S.K. 1948

Ik wil hiermee deze reportage afsluiten.