VETERANENDAG KLU EINDHOVEN 11 SEPTEMBER 2011Tekstvak: Op 7 september 2011 werd op de vliegbasis Eindhoven de Veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht gehouden. Deze dag was bestemd voor de veteranen van de Militaire Luchtvaart en de Marine Luchtvaartdienst die hebben gediend in de 2e wereldoorlog en  in Nederlands-Indië. 

De dag stond deze keer in het teken van de MLD. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen er 2 dagen voor de bijeenkomst werden uitgetrokken, werd alles nu op één  dag gehouden. 
Na de toespraak van Generaal-Majoor b.d. Schulte, volgde de vlaggenceremonie en de kranslegging. Vervolgens werd de dag gevuld met onderlinge ontmoetingen en een lunch. 

Van onze veteranenvereniging LSK waren ook weer enkele leden aanwezig op deze reunie. Mijn vrouw en ik (Jo Roos) waren daar zelf ook aanwezig.