VETERANENDAG KLU EINDHOVEN 7 SEPTEMBER 2016Tekstvak: De Veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht vond dit jaar plaats op woensdag 7 september 2016 op de vliegbasis Eindhoven. Met het organiseren van de Veteranendag geeft de luchtmacht vorm aan haar waardering voor de inzet van veteranen die vaak dienden onder moeilijke en zware omstandigheden. Deze Veteranendag stond  vooral in het teken van oude bekenden ontmoeten en herdenken. Na de officiële vlaggenceremonie en de kranslegging hebben de aanwezige veteranen gelegenheid om oude bekenden op te zoeken en met elkaar te praten over vroeger.

Van onze veteranenvereniging L.S.K. waren verschillende oude sobats aanwezig. Zij hadden de respectabele leeftijd van 88 tot 90 jaar. Geweldig dat deze mannen met die leeftijd nog samenkomen om met elkaar over de Indische periode van gedachten te wisselen. Hieronder zijn een aantal foto’s opgenomen van  “onze jongens” in Eindhoven.

Op de foto rechts : Links  André  van Oostrum en daarnaast  Henk Nooijen.

 

Beiden een zonnetje in

 

huis.

Op de vliegbasisEinde veteranendag 2016