RE‹NIE LSK OP 19 APRIL 2012 EN 18 APRIL 2013Tekstvak: Op  19 april 2012 vond deze reunie, evenals in 2011, plaats in de KUMPULAN-BRONBEEK te Arnhem.
De uitgebreide Indische maaltijd was vandaag werkelijk voortreffelijk te noemen. Daar werd dan ook goed gebruik van gemaakt. We konden met zín allen terugzien op een geslaagde dag.  Helaas zijn er door omstandigheden geen fotoís gemaakt op deze dag. Om deze pagina toch een beetje cachet te geven worden hieronder wat afbeeldingen geplaatst van de omgeving van de Kumpulan.

Op† 18 april 2013 vond deze reunie, evenals in 2012, plaats in de KUMPULAN-BRONBEEK te Arnhem.

Evenals dat in 2012 het geval was zijn er ook van† de reunie van 2013 geen fotoís gemaakt en dat is natuurlijk jammer. De sfeer was, zoals gebruikelijk ook deze dag weer geweldig. Om deze pagina toch een gezellige aanblik te geven heb ik enkele prentjes en teksten opgenomen, waar je zeker tevreden mee zal zijn. Het betreft de geschiedenis van Nederlands IndiŽ in stripbeelden.

Ik heb gemeend beide reŁnies op ťťn pagina op te nemen.

STRIPGESCHIEDENIS NEDERLANDS-INDIň

De geschiedenis van de Indische archipel is nauw verweven met die van Nederland. Vanaf het eind van de 16e eeuw kwam het huidige IndonesiŽ meer en meer onder het gezag van Nederlanders. De aanwezigheid van allerhande kruiden en specerijen, zoals nootmuskaat, peper, opium, thee, suiker en koffie, lokte handelsreizigers aan die aasten op handelsmonopolies. De Nederlandse Verenigde Oost-IndiŽ Compagnie, opgericht in 1602, wist al gauw deze monopolies in handen te krijgen, door slimme deals met de heersende vorsten of soms door het simpelweg met geweld onderdrukken en uitbuiten van de bevolking. Zij doopten de hoofdstad van Java, Jakarta, om in Batavia en maakten deze tot centrum van de handel op en met de eilanden.

 

Prent van Batavia uit 1740

In de loop der eeuwen kwam de archipel ook onder Frans en Engels gezag, maar uiteindelijk waren het weer de Nederlanders die er vanaf ongeveer 1830 de scepter zwaaiden. IndiŽ werd de kurk waarop de Nederlandse economie dreef, door de vestiging van vele nieuwe bedrijven die onder andere producten als tabak en rubber op de markt brachten.

 

De inwoners van de koloniŽn werden door hun overheersers beschouwd als onderontwikkeld en onbeschaafd, en de Nederlandse aanwezigheid werd welhaast gezien als ontwikkelingshulp. De inheemse bevolking was in dienst van de kolonisten voor een hongerloontje en vaak onder zeer primitieve omstandigheden. De plaatselijke culturele en religieuze gebruiken werden minachtend bekeken.

 

Tekstvak: Ter herinnering aan de Oud-Bataviaweek mei  1920

In de Tweede Wereldoorlog werd IndiŽ door Japan bezet, dat het aanvankelijk wilde inlijven bij een Groot AziŽ, maar uiteindelijk een onafhankelijkheid onder Japans gezag beloofde. De Nederlanders op de eilanden werden vastgezet in interneringskampen. Toen de oorlog eindigde en Japan uit IndiŽ verdween, riepen de IndonesiŽrs op 17 augustus 1945 de onafhankelijke staat IndonesiŽ uit. Dit zeer tegen het verkeerde been van Nederland, waar de roep weerklonk: "IndiŽ verloren, rampspoed geboren!". Er werden militairen gestuurd om "politionele acties" uit te voeren, waarmee de rust (en de Nederlandse heerschappij) hersteld moest worden. Deze waren echter niet succesvol en mede door internationale druk van onder andere de Verenigde Staten accepteerde Nederland in 1949 de onafhankelijkheid van IndonesiŽ. Sinds 1942 heet de Javaanse hoofdstad weer Jakarta, en niet langer Batavia. De Onafhankelijkheidsstrijd gaf aanleiding tot kleurrijke, opruiende posters, zoals hieronder.

 

Spotprent op de rol van de Partij van de Arbeid in de Indonesische kwestie, verschenen als bijlage bij 'Het laatste nieuws uit IndiŽ', 1947

In 1948 gingen Hollandse jongens onder de wapens om de orde in IndiŽ te herstellen. Zij kregen een hart onder de riem gestoken middels het blad Wapenbroeders, dat behalve nieuws van "thuis" ook enkele strips en cartoons bevatte.

De Bond van Wapenbroeders is een Nederlandse organisatie van veteranen. De bond is tot stand gekomen omdat de oudere, erg versplinterde, organisaties van veteranen steeds meer gingen samenwerken en uiteindelijk fuseerden.

De organisatie heette tot 1980 Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland en was een organisatie van Nederlandse veteranen uit verschillende militaire conflicten in de 20e eeuw.

De Nederlandse Bond voor Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis was een in 1950 ontstane vereniging. Het Veteranen Legioen Nederland was een organisatie van Nederlandse veteranen uit diverse conflicten: de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties, de Korea-oorlog en de strijd om Nieuw-Guinea in 1962. Beide organisaties fuseerden in 1978. De huidige naam werd in 1980 aangenomen.

Hiermee sluit ik deze samenkomsten af