REÜNIE LSK OP 23 APRIL 2015, PAGINA 1

Voor de reunie van 23 april 2015  ontvingen de volgende personen een uitnodiging, die door allen werd aanvaard. Het betreft de hieronder afgebeelde personen :

De commandant L.S.K.                            Luitenant-Generaal

A.  Schnitger.

 Ton Tieland,

voorzitter van de MiLu; dat is de stichting waar alle veteranenorganisaties van de Militaire Luchtvaart onder vallen, ook onze organisatie dus.

De Majoor Adjudant  van de C.L.S.K.

Linda Laurent

Henk Kauffman,

één van de specialisten op het gebied van de Nederlandse en Nederlands-Indische militaire luchtvaart.

Tekstvak: De reünie was ook deze keer weer een grandioze happening. Jammer was wel dat enkele sobats onverwacht op het laatste moment hebben moeten afzeggen. Gedacht wordt o.a. aan sobat Toet en aan sobat Uny. Sobat Toet lag zelfs tijdens de reunie in het ziekenhuis.  Deze mensen konden wegens hartproblemen niet aanwezig zijn. Ik wens hen het allerbeste toe en spreek de hoop en verwachting uit, dat  ze er in 2016 bij kunnen zijn.

Zondag 19 april, dus kort voor de reunie had ik nog een gesprek met Herman Straver. Het was triest om te horen, dat hij reunies niet meer mag en ook kan bijwonen, in verband met feit dat hij niet meer opgewassen is tegen  emoties. Dat zou funest kunnen zijn volgens de cardioloog. Ik heb hem het allerbeste toegewenst en hem een boekje toegezegd met foto’s van deze  reunie.

De anderen hebben echt  genoten van deze dag, die in een gemoedelijke ongedwongen sfeer heeft plaatsgevonden. Het was één feest, het was bijzonder, het was fijn, het was  een groot succes!  Er waren totaal 44 personen inclusief de veteranen.

De genodigden spraken van een warme reunie, van een geweldige sfeer. Zij spraken hun waardering en hun bewondering uit over de organisatie van dit samenzijn. Er werd één minuut stilte gehouden voor de overleden sobats en echtgenotes van sobats. . Onder het genot van een kop koffie of thee met cake en later van een drankje  was er een zeer geanimeerd samenzijn. Het Indisch buffet werd zeer gewaardeerd en was heerlijk.

Rond 12.30 uur kwam Luitenant-Generaal Schnitger binnen, begeleid door zijn Majoor Adjudant Linda Laurent; zij werden door mij bijzonder welkom geheten tijdens een korte toespraak.

Na de rijstmaaltijd vond de gebruikelijke verloting plaats. Bij deze prijzen waren een aantal artikelen die ons geschonken waren door de